m

شرکت نارگون کیش در راستای توسعه و آباداني جزیره کيش با استعداد از تجارب تعدادی از فعالين عرصه ساختمان و همينطور بهره گیری از ظرفیت های مناطق آزاد در سال 1389 تشکیل و به ثبت رسید.

تماس با ما: 7-44426084-076

دفاتر مرکزی: کيش - خیابان سنایی
بازار بهکیش - طبقه چهارم

 

تماس با ما: 2-44480250-076

دفتر فروش: کيش - میدان پردیس
بازار پارسیس - طبقه چهارم- واحد 88

شنبه تا چهارشنبه: 8:30 صبح - 5 عصر

       پنج شنبه : 8:30 -1

بالا

تیم بزرگ ما

اعضای هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

معاونین

معاون فنی و عملیات

مدیران

مدیر پروژه

مدیر فروش

مدیر تبلیغات و روابط عمومی

مدیر حسابداری

کارشناسان فروش

کارشناس فروش

کارشناس فروش

کارشناس فروش

کارشناس فروش

کارشناسان مالی

مسئول دفتر مدیر عامل

کارشناس حسابداری

کارشناس حسابداری

کارشناس حسابداری

تحصیل دار مالی

کارشناسان مهندسی و معماری

سرپرست دفتر فنی

کارشناس معماری

سرپرست الکتریکال

سرپرست اجراء

کارشناس معماری

مدیریت خرید و بازرگانی

سرپرست انبار

کارشناسان بازرگانی

کارشناس بازرگانی

خدمات